HV100 - Thơ - Phạm Phát

Vô tình

Đón Tết vào nhà người

Gốc mai già năm ngoái

Vô tình hoa cứ tươi

 

Tết ở rừng

Cỗ tết toàn rau rừng

Có nhành mai núi

Củ sắn bỗng thơm mùi bánh chưng

 

Phóng sanh

Cửa lồng mở

Chim vù bay

Người thả được cả bầu trời

 

Mưa đá

Mưa đá vừa tạnh

Cơn thịnh nộ của trời

Tan nhanh trên tay người

PHẠM PHÁT