HV103 - Bút tích Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ (1911-1990) từ năm 1945 là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, năm 1948 vào Nam bộ làm đại diện Thường vụ bên cạnh Xứ ủy Nam bộ do Lê Duẩn đứng đầu, năm 1952-1954 làm Bí thư Trung ương Cục (lúc Lê Duẩn ra Việt Bắc). Từ Đại hội III (1960), ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Từ năm 1968 ông được Bác Hồ, Bộ Chính trị rút ra Bắc đi làm Cố vấn đặc biệt tại Hội nghị Paris (1968-1973). Năm 1975 được cử làm đại diện Bộ Chính trị chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh; năm 1979 làm đại diện Đảng - Chính phủ Việt Nam tại chiến trường Campuchia…

Trước khi mất, ông có tâm sự với những người thân trong chi bộ và gia đình rằng: các cái khác là công chung, chỉ có thơ là của riêng. Bài thơ trong bút tích này được làm trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

H.V.

TRẦN THANH PHƯƠNG sưu tầm