HV110 - Tạp cảm đường đời

Tự nhủ

Sinh ra đã khóc thay cười

Mấy ai đi hết kiếp người không đau?

Thôi thì lúc sống thương nhau

Mai ngày xa khuất bạn bầu đỡ quên…

 

Đường tu

 

Người ta tu tâm đến chùa

Còn ta tự tại tìm mùa tu tâm

Thánh thần đâu ở xa xăm

Ở ngay cái chỗ đứng nằm đời ta…

 

Những ai giấu khóc sau cười?

 

“Bạn tìm quanh gốc cà phê

Chắt chiu, nhặt hạt, thu về mồ hôi”(*)

Tôi tìm quanh ở cõi người

Gặp ai giấu khóc sau cười mà thương…

2016

 

_____

(*) Ý thơ Lệ Bình

QUANG CHUYỀN