HV115 - Tiếng nói của người Đà Nẵng với Sơn Trà

Vấn đề quy hoạch đảo Sơn Trà thành khu du lịch đã trở thành vấn đề nóng hiện nay tại Đà Nẵng. Được biết, “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Tổng cục Du lịch chủ trì, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị thực hiện. Quy hoạch này được tiến hành từ năm 2013 và đến ngày 9-11-2016 thì chính thức ban hành theo Quyết định 2163/QĐ-TTP của Thủ tướng Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký.

Ngày 21-3-2017, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh có văn bản 21-3/ CTHHDLĐN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quy hoạch này. Ngày 3-4-2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về Khu du lịch quốc gia Sơn Trà theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét.

Ngày 11-5, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Du lịch vào làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng để giải quyết các kiến nghị nêu trên. Tuy nhiên đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã “cấm cửa” báo chí tham dự đưa tin về cuộc họp, dù vấn đề Sơn Trà đang rất nóng, được dư luận Đà Nẵng cũng như cả nước hết sức quan tâm.

Tạp chí Hồn Việt xin trích đăng một số ý kiến của những người Đà Nẵng thực sự quan tâm đến việc sống còn của bán đảo Sơn Trà.