HV126 - TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

HỎI: Trong bài viết Hãy cùng gióng hồi chuông tưởng nhớ… trên tạp chí Hồn Việt số 125 (tháng 5-2018) có in câu thơ của Lê Bá Dương: “Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ”. Nhưng tôi thấy có bản khác ghi “Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ”. Vậy câu nào là chính xác?

Lê Hữu Hiếu (51 Nguyễn Huệ, P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

ĐÁP: Ý kiến của chính tác giả Lê Bá Dương khi trả lời phỏng vấn của báo Thể thao & Văn hóa ngày 22-12-2009 về vấn đề này như sau: “Bài thơ có cả chục dị bản... nhưng thực ra mỗi dị bản chỉ khác nhau vài chữ ở câu này hay câu kia. Ví dụ như câu thơ đầu, thường khác nhau ở từ “đò lên” thành “đò xuôi”, từ “xin chèo nhẹ” thành “ơi chèo nhẹ”... Những khác nhau đó tuy không hợp với ngữ cảnh khi làm bài thơ, nhưng xét cho cùng nó không làm sai lệch ý tứ bài thơ nhiều”.

H.V.