HV132 - Lời chào năm mới 2019

Năm 2018 đi qua, dường như rất nhanh và rất vội. Nói như lời thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh, “đời nhanh quá, vui buồn chưa kịp cũ”. Đời trôi nhanh, thời gian trôi nhanh, nhưng chúng ta cũng đã kịp đóng dấu ấn của mình vào thời gian bao nhiêu cố gắng và thành tựu. Giờ đây, năm 2019 đã đến bên thềm với những bước đi gấp rút, vội vã. Chúng ta bước vào năm mới 2019 với những nguồn năng lượng mới do cuộc chiến chống tham nhũng đã đạt nhiều thành tựu và sự phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những bước tiến có ý nghĩa.

Chắc chắn rằng, năm 2019, năm mở đầu cho những bước chuẩn bị Đại hội lần thứ 13 của Đảng, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu mới, đặc biệt là về việc quản lý xã hội, đào tạo con người.

Chúc bạn đọc và cộng tác viên Hồn Việt một năm mới bình an, tươi vui, sáng tạo, thành đạt.

 

 

Hồn Việt