HV135 - Chia buồn

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Truy (Thành Duy), nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), chuyên gia của Viện Văn học chuyên nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và về vấn đề tính dân tộc trong văn nghệ, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010. Ông đã từ trần vào ngày 9-3-2019 tại Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học & Tạp chí Hồn Việt