HV136 - UNESCO kỷ niệm 650 năm ngày mất của Chu Văn An

Ngày 16-4-2019, Hội đồng chấp hành UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) đã quyết định kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Việt Nam Chu An (1370-2020), cũng thường gọi là Chu Văn An, vì ông có thụy hiệu là Văn Trinh. Chu An là một học giả đời Trần, từng giảng dạy - đào tạo nhân tài cho đất nước, được cử làm Tư nghiệp Quốc tử giám đời Trần Dụ Tông (1341- 1369). Tư nghiệp là một chức giảng quan trong Quốc tử giám triều đình. Chu An là một người có nhân cách hoằng đại, học rộng và khảo cứu kinh sử (Tứ thư thuyết ước), được sĩ phu và người đương thời kính trọng, tôn vinh. Ông khảng khái dâng sớ đòi chém 7 tên nịnh thần có thế lực trong triều, làm chấn động trong triều ngoài nội. “Thất trảm sớ, nghĩa động càn khôn”. Sau đó, ông về Chí Linh mở trường dạy học, học trò nhiều người đỗ Tiến sĩ. Khi ông được vời ra làm Tư nghiệp Quốc tử giám, cả giới sĩ phu vui mừng: Tư đồ Trần Nguyên Đán (1325?-1390) có bài thơ mừng, xem ông là Thái Sơn, Bắc Đẩu trong trường học, có thể làm hồi phục cái biển học đương thời! Ông mất, được thờ ở Văn miếu Quốc tử giám với danh xưng “vạn thế sư biểu” (vị thầy tiêu biểu cho vạn thế).

Hồn Việt sẽ có bài nghiên cứu về Chu An nhân dịp kỷ niệm ông.

 

H.V.