HV139 - CHIA BUỒN

* Giáo sư Hoàng Ty (sinh năm 1927, quê quán: làng Xuân Đài, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhà toán học lớn nổi tiếng về lý thuyết “tối ưu toàn cục” (Global Optimization) và “lát cắt Tụy” (Tuy’s cut), đã qua đời tại Hà Nội ngày 14-7-2019, thọ 92 tuổi.

Ông thuộc dòng dõi chí sĩ Hoàng Diệu (1829-1882), người đã tuẫn tiết khi thành Hà Nội mất vào tay quân xâm lược Pháp.

* Nhà thơ, nhà soạn kịch, đạo diễn, họa sĩ Phan Vũ (sinh năm 1926 ở Hải Phòng) đã từ trần ngày 17-7-2019 tại TP.Hồ Chí Minh, hưởng thọ 93 tuổi. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như: kịch La cháy lên ri, Dòng sông âm vang, Bà m và thanh gươm; tuyển thơ Ta còn em. Những năm tuổi già, ông bộc lộ đam mê với hội họa và đã có triển lãm tranh khá ấn tượng.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và tạp chí Hn Vit xin kính cẩn phân ưu cùng gia quyến GS Hoàng Tụy và nhà thơ Phan Vũ.

TTNCQH và tạp chí Hồn Việt