HV139 - Vụ án chó dân cắn hạc vua dưới thời Tự Đức

Vua nhà Thanh biếu tặng vua Tự Đức một con hạc loại hiếm quý, vua Tự Đức quý lắm, cho đeo trước cổ tấm thẻ bài ghi “Thiên Tử Hạc” (Hạc của vua).

Thiên Tử Hạc quen hơi người nên được thả trong Vườn thượng uyển.

Ngày nọ, con Thiên Tử Hạc bay ra khỏi Hoàng cung. Nó lạc vào vườn một thường dân và bị chó của nhà này cắn chết. Vua Tự Đức thấy mất con hạc mình yêu quý, dày công tốn sức chăm nuôi nên truyền cho thuộc cấp điều tra.

Cấp dưới điều tra biết được việc chó nhà dân cắn chết hạc của vua nuôi nên đã quay về trình báo. Vua Tự Đức thấy hạc quý đã chết nên nổi giận, truyền cho Bộ Hình luận tội. Bộ Hình kết án chủ chó phải tội tử hình và bị tịch thu toàn bộ gia sản.

Việc xử án của Bộ Hình được quan Ngự sử Phạm Đan Quế biết được. Sau khi xem xét các tình tiết, ông xin yết kiến vua Tự Đức và trình một bản tấu. Bản tấu ấy như sau:

Hạc bất năng ngôn/ Khuyển vô thức tự

Hạc nhập dân viên/ Khuyển trung vu chủ

Điểu, thú đấu tranh/ U minh hà dự

Khuyển phệ hạc tử/ Tôi quy vu chủ

Hạc trắc khuyển tử/ Tường hà luật xử?

Dịch nghĩa:

Hạc chẳng biết nói/ Chó không biết chữ

Hạc vào vườn dân/ Chó trung với chủ

Chim, thú đánh nhau/ Tối sáng không rõ

Chó cắn chết hạc/ Tội quy cho chủ

Hạc mổ chết chó/ Luật xử thế nào?

Nghe xong, vua Tự Đức cấp tốc hạ lệnh hủy bỏ bản án và không bàn đến nữa. Bởi đối với vua Tự Đức, những lời của Phạm Đan Quế không những có tình mà còn rất có lý: Chó và hạc đều là vật. Cả hai không biết nói, không biết chữ nên hạc đeo thẻ đề Thiên Tử Hạc chó cũng không biết.

Như vậy, chó cắn chết hạc là do cái thói cắn nhau của hai con vật, nên không thể bắt chủ chó thế mạng. Nếu bản án trên thi hành như kết luận của Bộ Hình thì sau này thành án lệ. Chẳng hạn, lỡ có ngày chó hoàng cung cắn chết cầm thú nhà dân hay cắn chết người ta, không biết sẽ nghị án ra sao. Không lẽ phải bắt vua trị tội?

LỜI BÀN:

Từ nội dung của giai thoại trong bài, suy nghĩ kỹ càng thấy vụ án không hề đơn giản. Bởi trong chế độ phong kiến, ý vua tức là ý trời, không ai dám trái lệnh. Bởi “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, tức là vua có quyền bắt quần thần chết thì phải chết, huống chi là dân thường. Thế nhưng vì ông Phạm Đan Quế nói có tình, có lý nên vua Tự Đức đã nghe theo. Và việc vua Tự Đức nghe theo cũng chứng minh vị vua này cũng là một vị vua anh minh, biết nghe lời can gián của quần thần.

Chính vì thế vụ án “chó cắn hạc vua” cũng đã để lại một điển tích hay về việc xử án ngày xưa của cha ông mà ngày nay chúng ta vẫn cần phải học tập. Đó là không phân biệt hay thiên vị một ai trong việc phân xử, chỉ có lẽ phải là luôn phải được tôn trọng triệt để.

Sứ mệnh của Tòa án nhân dân được xác định là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và người thực thi nhiệm vụ cốt lõi chính là các thẩm phán. Tiếc rằng, thời nay không phải thẩm phán nào cũng học và làm theo tấm gương của người xưa. Bởi thế cho nên ở đâu đó vẫn còn xảy ra tình trạng một số thẩm phán, cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân địa phương, cả ở cấp tỉnh và cấp huyện có hành vi vi phạm pháp luật như vòi vĩnh, nhận tiền hối lộ của đương sự... Một số cán bộ vi phạm đã bị kỷ luật, có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Thật đáng buồn thay!

 

DUY VIỆT sưu tầm