HV141 - Hạnh phúc ở đâu?

Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp nhau lại để tính chuyện làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng:

- Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?

Một con yêu tinh khác lên tiếng:

- Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được.

Một con yêu tinh nữa cho ý kiến:

- Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Con yêu tinh kia phản đối:

- Con người rất khoẻ mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì là khó khăn.

- Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu.

- Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết.

Một con yêu tinh trẻ có ý kiến:

- Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác.

Con yêu tinh già phản đối:

- Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi.

Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng:

- Tôi biết phải giấu hạnh phúc của con người ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi, và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình; còn bản thân họ thì họ chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả!!!

 

UYÊN BÍCH sưu tầm