HV142 - TIN BUỒN

* Họa sĩ Lê Thanh Trừ sinh năm 1932, quê Lấp Vò (Đồng Tháp), họa sĩ chuyên trách của Nhà xuất bản Giải phóng, đã từ trần ngày 15- 10-2019. Họa sĩ tham gia kháng chiến lúc 14 tuổi, thường vẽ tranh về Bác Hồ để phổ biến trong nhân dân. Sau khi ra Bắc, học Mỹ thuật và vẽ nhiều tranh khắc gỗ, tranh sơn mài về đề tài Nam Bộ, đề tài thiên nhiên - chiến trận. Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến (chống Pháp) hạng ba, Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ngoài vẽ tranh, họa sĩ Lê Thanh Trừ còn viết văn xuôi chân dung các họa sĩ Nam Bộ, về Trường Mỹ thuật Đông Dương…

* Nhà ngữ học, GS-TSKH Nguyễn Lai sinh năm 1930, quê Khánh Hòa, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã từ trần vào ngày 27-9-2019 tại thành phố Nha Trang. GS-TSKH Nguyễn Lai đã có những đóng góp tích cực cho ngành ngôn ngữ học ở Việt Nam về ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngôn ngữ văn chương, và về ngôn ngữ trong tác phẩm Hồ Chí Minh…

TTNCQH và T/c Hồn Việt