HV158 - Phép dưỡng sinh

Năm 21 vào xuân Tân Sửu

Tuổi lão tôi lên cửu thập tam,

Theo luật Đời, không thể tham lam

Ai cũng qua một lần Sinh một lần Tử,

Đất chưa gọi thì lão tôi còn cứ

Sống yêu Đời và cũng để Đời yêu!

Bước chân nay dù có yếu đi nhiều

Mà thuở trẻ lưng không khom, già vẫn thẳng,

Mắt còn tinh, tai vẫn tường, óc còn sáng…

Có những vui này là nhờ từ lâu

Lão tôi có bài thuốc dưỡng sinh rất nhiệm màu

Nay chép lại bằng thể vè cho dễ nhớ

*

Vè rằng:

Ẩm thực vi tiên

Nêu lên trước đã

Tăng rau thêm cá

Giảm thịt bỏ lòng

Thuốc lá thì không

Rượu bia tí chút,

“Chuyện ấy” còn sức

Chớ quá đa mang,

Thể dục nhẹ nhàng

Luyện chân đi bộ…

Trăm sự điều độ

Biết đủ biết dừng

Có mực có chừng

Sẽ không mang họa

Oán thù giải tỏa

Giữ nghĩa nhớ tình

Tránh chuyện bực mình

Xa điều phiền muộn,

Bệnh tật đau ốm

Chớ quá âu lo

Điều trị sao cho 

Đúng thầy đúng thuốc.

Thể dục trí óc

Sáng tối không quên

Luyện nhớ trước tiên

Từ những con số:

Ngày kỵ ngày giỗ

Sinh nhật người thân

Bạn hữu xa gần

Các số điện thoại…

Hằng ngày ôn lại

Tục ngữ ca dao

Trước ngâm nghêu ngao

Sau dạy con cháu,

Chọn lọc sách báo

Để đọc thường xuyên

Luôn giữ thói quen

“Kiến văn trích lục”(*)

Cái văn hóa đọc

Là chất dưỡng thần

Như máu dưỡng thân

Đều không thể thiếu!

Tam ba lục sáu

Không lẫn không nhầm

Cùng với cái tâm

Luôn luôn trong sáng,

Ung dung thanh thản

Khi khóc chào Đời

Chờ cất tiếng cười

Khi về với Đất!

Thiệt hơn được mất…

Có nghĩa gì đâu!

Đó là sở cầu

Của người biết Sống!


_____

(*) “Kiến văn trích lục”: ghi chép lại những điều hay ý đẹp được nghe thấy khi đọc sách báo hay ngoài đời.

NGUYỄN HỮU HOẰNG