HV160 - Giáo sư Vũ Khiêu từ trần

Giáo sư Vũ Khiêu, sinh năm 1916 tại Nam Định, vốn dòng họ Vũ nổi tiếng khoa bảng ở Hải Dương, Anh hùng Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông là Giáo sư Triết học, Mỹ học, Xã hội học…; nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hiến Việt Nam. Ông đã từ trần ngày 30-9-2021 sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 105 tuổi.

Giáo sư Vũ Khiêu là tác giả của các công trình nghiên cứu: Đẹp (1963), Cao Bá Quát (1970), Ngô Thì Nhậm (1976), Anh hùng và nghệ sĩ (1972), Cách mạng và Nghệ thuật (1979), Bàn về văn hóa Việt

Ông cũng sở trường về câu đối, văn bia…; nhiều câu hay được người đọc tán thưởng, như câu về nhà nhiếp ảnh Vũ An Ninh:

Nửa mắt nhìn đời, thu cả tinh hoa trời đất lại,

Bảy tuần thưởng Tết, bày đầy cảnh sắc cổ kim chơi.

Ông yêu quý nhân tài và bản thân ông cũng được nhiều người, nhất là các vị lãnh đạo Nhà nước yêu quý.

Ông đã đến với cuộc đời này, tham gia cách mạng và kháng chiến, nghiên cứu nhiều bộ môn và để lại các công trình văn hóa ấn tượng. Đó là một cuộc đời đã tỏa sáng, đã thành đạt, đã cống hiến…

Đối với Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, ông đã dành cho nhiều cảm tình, bởi đây cũng là một trong những sở trường của ông. Một thời gian, ông vui vẻ làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của trung tâm. Trung tâm vô cùng biết ơn và tưởng niệm ông.♦