HV160 - Thơ sự đời

“Mười thương”

thời Cô Vi

HOÀNG THIẾU PHỦ

Một thương người có khẩu trang

Cái đeo trên mặt, cái mang phòng hờ

Hai thương tay sạch thơm tho

Thường xuyên khử khuẩn, không rờ lung tung

Ba thương không tụ tập đông

Đám đông thường lắm vi trùng, siêu vi

Bốn thương khai báo cấp kỳ

Mỗi khi cảm sốt, phải truy ngọn nguồn

Năm thương là giữ an toàn

Khoảng cách hai mét, đừng bon chen vào.

Sáu thương, đòi hỏi hơi cao

Hai mũi tiêm chủng khác nào visa

Bảy thương ở yên trong nhà

Nếu không cần thiết, chớ ra ngoài đường

Tám thương tình nghĩa xóm làng

Lá lành lá rách sẵn sàng giúp nhau

Chín thương người ở tuyến đầu

Áo xanh, áo trắng đương đầu Cô Vi

Mười thương đất nước lâm nguy

Toàn dân đoàn kết, quản gì khó khăn

Hai chân ba mũi(*) giáp công

Quyết tâm nhanh chóng dẹp xong giặc này.


(*) Hai chân: Ý nói nhiệm vụ kép - vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất, tăng trưởng. Ba mũi: toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân tích cực tham gia chống dịch.

Trắng tay...

cá độ

ĐỖ TOÀN DIỆN

Suốt ngày đọc báo, nhắn tin

Chuyên gia bóng đá kìn kìn… tham mưu

Huyênh hoang phân tích đủ điều

Ai nghe cũng cứ phải xiêu cõi lòng

Thế là bắt độ chờ mong

Khai cuộc trận đấu, phập phồng âu lo

Nếu thắng nhảy dựng lò xo

Nếu thua mặt xám màu tro… ỉu xìu.

Vài xị(1) hồn vía phiêu diêu

Vài chai(2) là thấy đời điêu đứng đời

Thôi thì đã “lỡ” cứ chơi

Cơ may gỡ cả vốn lời mới xong.

Ai ngờ không tưởng… viễn vông

Bao nhiêu tiền của đi tong vài giờ

Trắng tay mới thốt: Không ngờ!

“Vui chơi” vạ gió… bây giờ tai bay.


(1), (2) Xị: đơn vị tính tiền trăm, chai: đơn vị tính tiền triệu của dân cá độ.