HV161 - Đò ơi!

♦ NGUYỄN HẢI THÁI


                                        Ảnh minh họa

Tôi tìm về nơi bến sông quê

Thảng thốt nhớ tiếng gọi đò(*),

Đồng vọng tiếng gõ chài man mác

Chỉ gọi đò

Biết tên ai mà gọi được,

Lại có người lái đò thấp thoáng bến sông quê

Đò ơi đò truyền từ thuở xa xưa

Người cần qua sông - dù bao cơn sóng cả

Thuyền cập bến - sau quen trước lạ

Nối mối tình đằm thắm với trăm quê

Dẫu hôm nay cầu thông tuyến bộn bề

Vẫn thuở xa xưa - con thuyền độc mộc…

Vẫn nhớ thuở đoàn quân vào Nam ra Bắc

Nơi trở thành bến đợi, bến chia ly

Tiếng gọi đò thao thiết với trăm quê!

                                              8-7-2021

_____

(*) Bến sông Gianh xưa khi cần sang sông thường gọi đò ơi.

NGUYỄN HẢI THÁI