HV161 - Dấu tích Thăng Long

Ô Quan Chưởng - cửa ô còn lại duy nhất của kinh thành Thăng Long

DƯƠNG KỲ ANH

Bao triều đại lặng im trong những viên ngói của Hoàng Thành

Những ban mai cát bụi

Hồng hào gương mặt người trong màu gạch đỏ

Những trụ đá oai nghiêm

Hào khí Đông A ngút trời

Dấu vết vua quan

Hằn trên từng bậc đá

Nét hoa văn như những nét chau mày

Hào hoa của nghìn xưa

Hương hoa của cái đẹp

Thời gian không thể vùi lấp

Này đây

Áo xiêm trong từng nếp gấp

Đáy giếng thẳm sâu

Mát rượi ngàn năm ánh mắt

Ngọt ngào muôn thủa làn môi

Rèm châu gió còn lật mở

Son phấn còn in mày ngài

Mắt phượng ngàn năm e lệ

Bụi trần lại gặp ban mai...

 ~

Người xưa đâu

Nghìn xưa đâu

Triệu triệu con người thân về cát bụi

Để lại hồn mình trong dấu tích Thăng Long

DƯƠNG KỲ ANH