HV161 - Danh ngôn

Có nghề nghiệp gì đẹp hơn là làm người trên trái đất?

MAXIM GORKY

Chúng ta phải làm quen với điều này: ở những ngã ba đường quan trọng nhất trong cuộc đời thì không có biển chỉ đường.

ERNEST HEMINGWAY

Con người thích gặm nhấm những nỗi bất hạnh của mình mà quên đi hạnh phúc.

DOSTOEVSKY

Ta có thể rút ra từ cuộc đời biết bao nhiêu cuốn sách, thế mà lại rút ra quá ít từ những cuốn sách.

FRANZ KAFKA

Nhàn rỗi cũng như gỉ sắt, phá hoại hơn nhiều sự hao mòn do lao động. Chìa khoá dùng luôn thì lúc nào cũng bóng nhẵn.

BENJAMIN FRANKLIN

Thà xúc động và buồn rầu về cuộc sống của một người, còn hơn là xúc động và buồn rầu về cái chết của y.

KAWABATA YASUNARI

Ngay cả con sâu, dẫu bị giẫm lên, vẫn sẽ tiếp tục bò.

MIGUEL DE CERVANTES

Vấn đề về phong cách, hãy bơi theo trào lưu; còn về vấn đề nguyên tắc, hãy vững như thạch bàn.

THOMAS JEFFERSON

Thơ là muối khiến cho cuộc đời khỏi ruỗng nát.

NIKOS KAZANTZÁKIS

Làm sao ta có thể trách kẻ khác không giữ được bí mật của ta, trong khi chính bản thân ta cũng không giữ được?

LA ROCHEFOUCAULD

(Trích sách Cảo thơm lần giở của HỮU NGỌC)

Trích sách Cảo thơm lần giở của HỮU NGỌC