Đại Nam quốc sử diễn ca

Tác Giả: Lã Minh Hằng khảo cứu, phiên âm, chú thích
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 356
Kích thước: 16x24cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 5/11/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VNĐ

Đại Nam quốc sử diễn ca là một tác phẩm viết bằng chữ Nôm rất nổi tiếng về văn chương và sử liệu, đây là tập sử ký quốc ngữ ca tiêu biểu, miêu tả nhiều sự kiện lịch sử nước ta từ thời Hồng Bàngđến thời Lê Chiêu Thống (1787 - 1788). Đại Nam quốc sử diễn ca do Lê Ngô Cát (1827 - ?) biên soạn, Phạm Đình Toái (?-?) nhuận sắc và được đưa khắc in vào năm 1870 dưới triều vua Tự Đức thời Nguyễn.

Lần này, được sự chỉ đạo của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, TS. Lã Minh Hằng đã thực hiện một cuộc tiếp sức về khảo cứu văn bản, phiên âm và chú thích tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca. Với sự cố găng và đầy nhiệt huyết của một người chuyên nghiên cứu về văn bản Nôm, TS. Lã Minh Hằng đã hoàn thành tốt công việc của mình trong hai năm và được Hội đồng nghiệm thu của Viện đánh giá loại xuất sắc. Trên cơ sở có sự kế thừa biết chọn lọc và sáng tạo, TS. Lã Minh Hằng đã hoàn thành bản phiên Đại Nam quốc sử diễn ca mà theo chúng tôi là có nhiều ưu điểm.

Tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca xuất bản lần này sẽ đem đến cho bạn đọc một bản phiên âm tốt cùng bản chụp nguyên văn tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca (bản AB.1 hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm)

Sách có bán tại các nhà sách và TT Nghiên cứu Quốc học.