Đại Nam quốc sử diễn ca

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 351
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 65.000 VND

“Là một tác phẩm viết bằng chữ Nôm rất nổi tiếng về văn chương và sử liệu, đây là tập sử ký quốc ngữ ca tiêu biểu, miêu tả nhiều sự kiện lịch sử nước ta từ thời Hồng Bàng đến thời Lê Chiêu Thống (1787-1788). Đại Nam quốc sử diễn ca do Lê Ngô Cát biên soạn, Phạm Đình Toái nhuận sắc và được đưa khắc in vào năm 1870 dưới triều vua Tự Đức thời Nguyễn.

Ngay từ cuối thế kỷ XIX (năm 1875) Đại Nam quốc sử diễn ca đã được phiên âm ra Quốc ngữ và cho đến nay đã có 14 bản phiên âm được lưu hành cùng độc giả… Trên cơ sở có sự kế thừa và chọn lọc, quyển Đại Nam quốc sử này giới thiệu và miêu tả chi tiết từng văn bản đã thu thập được tại các thư viện ở Hà Nội, cung cấp cho người đọc diện mạo chung về văn bản tác phẩm và có đánh giá chất lượng từng dị bản (gồm 29 dị bản), đồng thời tiến hành so sánh đối chiếu các dị bản. Soạn giả đã sửa chữa những sai sót của bản phiên âm cũ và đưa ra những kiến giải mới, công phu hơn trong chú giải từ ngữ…”.

Giá bán: 65.000 VND