Đi tìm sự thật

Khổ 14.5x20.5cm, 273 trang, bìa mềm, tay gấp, giá: 79.000đ.