Khái niệm và thuật ngữ Lý luận văn học Trung Quốc

Tác Giả: Phạm Thị Hảo
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 300
Kích thước: 13x19cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 9/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000VNĐ

Khái niệm và thuật ngữ lý luận văn học Trung Quốc là một công trình hết sức cần thiết cho những ai muốn đi vào văn học, nhất là lý luận văn học cổ Trung Hoa và cả lý luận văn học cổ Việt Nam. Đó là một kho tàng văn hóa vô cùng quý báu, chưa được khai thác bao nhiêu ở nước ta. Nhưng muốn hiểu được tiến trình lý luận - phê bình văn học nghệ thuật ở Việt Nam ta trên phương châm tìm về cội nguồn, tìm về dân tộc... chúng ta bắt buộc phải đi qua lý luận - phê bình văn học Trung Hoa với các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành của nó. Vì đơn giản là ta có hàng nghìn năm tiếp xúc, tiếp biến... văn hóa Trung Hoa. Do đó, công trình nghiên cứu - biên soạn này rất có ích cho học tập, nghiên cứu ở ta, và chúng tôi vui mừng giới thiệu cùng bạn đọc.
 

Sách hiện có bán tại các nhà sách và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học.