Khoa cử Việt Nam (quyển thượng) - Thi Hương

Tác Giả: TS.Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 390
Kích thước: 20,5 x 30 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 180.000 VND

…“Trong văn bia Tiến sĩ khoa 1442, Thân Nhân Trung đã viết rõ: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh. Các thánh đế, minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí là việc đầu tiên…” đủ thấy Khoa cử quan trọng ngần nào. Thế mà chỉ mới bãi Khoa cử chưa đầy một trăm năm, ngày nay phần đông chúng ta không còn biết Khoa cử là gì nữa, hoặc có biết cũng rất mơ hồ. Muốn tìm một quyển sách tương đối cặn kẽ, đầy đủ về Khoa cử thì lại không có”…

Vì vậy công trình này ra đời nhằm cung cấp cho quý độc giả những sử liệu quí, một tài liệu đáng tin cậy. Xin trân trọng giới thiệu