Khoa cử Việt Nam (tập hạ) - Thi Hội-Thi Đình

Tác Giả: TS.Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 519
Kích thước: 20,5 x 30 cm
Hình thức bìa:
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 90.000 VND
Đây là quyển thứ hai trong tập Khoa cử Việt Nam, viết về hai kỳ thi là thi Hội và thi Đình. Bên cạnh việc giới thiệu các mục chính như Định kỳ, Phép thi, Nghi thức, Thí sinh, Khảo quan, Đề mục - Văn bài… như trong quyển Thi Hương, tác giả còn giới thiệu một số bài văn thi Đình các khoa 1913, 1919, những bài văn của một số Trạng nguyên, Bảng nhãn… thời Lê, và cả nguyên văn những câu hỏi trong đề mục nhằm giúp độc giả tiện tham khảo.