Kiều học tinh hoa

picLời nói đầuNhân kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015), Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học biên soạn và cho ra mắt “Kiều học tinh hoa”. Gọi là Kiều học, thực ra là Nguyễn Du học, và gọi là tinh hoa thực ra cũng là một cách nói. Những bài được chọn in đều có giá trị ở mặt này mặt khác, chí ít cũng là tài liệu hiếm có mà chúng ta cần tham khảo trong quá trình học tập nghiên cứu. Trong khi biên soạn, chúng tôi cũng đã kế thừa nhiều công trình đi trước về Nguyễn Du của nhiều tác giả như: Nguyễn Văn Y (Thơ vịnh Kiều, NXB Lạc Việt, 1973), Phạm Đan Quế (Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ XIX, NXB Văn học, 2000), Trịnh Bá Đĩnh (chủ biên) (Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm, NXB Giáo Dục, 2003), Lê Xuân Lít (200 năm nghiên cứu bàn luận Truyện Kiều, NXB Giáo Dục, 2005), Nguyễn Xuân Lam (Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo Dục, 2009), v.v…

Nhân đây, chúng tôi xin bày tỏ lời cám ơn.nhã quân tử”, quý vị bạn đọc yêu mến Nguyễn Du, góp ý cho để dần dần cuốn sách được hoàn thiện.

Chúng tôi cũng bày tỏ lời cám ơn đối với dịch giả - nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Hoàng đã vui lòng đọc lại bản thảo trước khi in, nhất là các bản dịch từ tiếng Pháp.

15-1-2015

Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học