Lịch sử tiền tệ Việt Nam

Lịch sử tiền tệ Việt Nam, sơ truy và lược khảo

(tái bản, có chỉnh lý bổ sung)

Tác giả: Nguyễn Anh Huy

NXB: Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

Số trang:562

Khổ: 14,5 x 20,5 cm

Bìa: mềm

Giá: 90.000 đồng

pic

Lịch sử tiền tệ Việt Nam, sơ truy và lược khảo

(tái bản, có chỉnh lý bổ sung)

Tác giả: Nguyễn Anh Huy

NXB: Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

Số trang:562

Khổ: 14,5 x 20,5 cm

Bìa: mềm

Giá: 90.000 đồng