Lịch sử văn học thế giới (Tập 1)

Tác Giả: Dịch từ bản tiếng Nga của Viện Văn Học A.M.Gorky
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1125
Kích thước: 19 x 27cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 200.000 VND

“Bộ Lịch sử văn học thế giới, 9 tập có nhiệm vụ xác định sự vận động lịch sử của các nền văn học trên thế giới từ thời Cổ đại, từ cội nguồn đầu tiên của nghệ thuật ngôn từ, đến thập niên 50 của thế kỷ XX, và vạch ra những quy luật chủ đạo của sự vận động ấy…”.

… “Tập 1 xem xét sự phát triển các nền văn học thế giới từ thời Cổ đại, từ cội nguồn folklore, cho đến trước Công nguyên và Công nguyên. Tập này sẽ trình bày không chỉ sự khởi đầu của quá trình văn học thế giới, mà còn cả các kích thích ban đầu và các xu hướng; … xem xét vấn đề nhận thức nghệ thuật đối với quan hệ giữa cá nhân và tập thể, thượng đế và con người ở giai đoạn phát triển sơ kỳ của văn học… Tập một bao gồm các nền văn học của châu Âu, châu Á và châu Phi đã trải qua các giai đoạn phát triển vĩ đại khác nhau của mình. Ví dụ nền văn học cổ đại Ai Cập và Lưỡng Hà đã trải qua chu kỳ phát triển đầy đủ của mình và đã hình thành như một chỉnh thể lịch sử trong phạm vi thời đại được xem xét trong tập 1, còn các nền văn học Ba Tư, Trung Quốc và Ấn Độ lúc ấy mới bắt đầu, phải trải qua một chặng đường phức tạp đầy mâu thuẫn, trong đó có duy trì tính liên tục của ngôn ngữ và truyền thống (nền văn học Trung Quốc), có khi truyền thống bị phá vỡ nhiều hoặc ít (nền văn học Ba Tư và Ấn Độ)”…

Giá bán: 200.000 VND