Lịch sử văn học Việt Nam

Tác Giả: N.I.Nikulin
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 913
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 84.000 VND

“Tác giả đứng ở bình diện thể loại để xem xét sự tiến triển của văn học Việt Nam… Mỗi giai đoạn văn học được trình bày theo thể loại, giúp cho người đọc hình dung ra bộ mặt thể loại của từng thời kỳ, thấy được sự tiến triển của văn học Việt Nam theo sự thay đổi của từng thể loại, sự biến đổi bên trong của thể loại. Có những thể loại đặc trưng cho sự xác định diện mạo văn học của từng thế kỷ, chẳng hạn thế kỷ XVII là sân khấu và thơ dài, ở thế kỷ XVIII là phát triển đặc biệt của ngâm và truyện Nôm, những năm 10, 20 của thế kỷ này đánh dấu bằng sự phát triển của kịch và văn xuôi hiện đại…”

Giá bán: 84.000 VND