Lời tâm huyết với Đảng

Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng, đã về hưu, sinh hoạt Đảng tại một Chi bộ khu phố. Với bài trao đổi ý kiến ngắn, tôi chỉ xin nói vài điều xung quanh công tác cán bộ của Đảng.

Trong Nghị quyết IV nói: phải “Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”. Vậy thì vấn đề tự phê bình và phê bình phải trả lời được cụ thể bộ phận đó là: Ai? Địa chỉ ở đâu?

Thời gian dài trước đây có một hiện tượng đáng buồn là khi thảo luận về nghị quyết của Trung ương nói đến sự tiêu cực, hư hỏng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thì các tổ chức Đảng, cơ quan đều nhất trí cao nhưng hiện tượng đó ở chỗ khác còn ở địa phương, cơ quan mình không có. Chỉ đến khi dân tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ đích danh mới thấy có vấn đề ở địa phương, cơ quan nào đó không thể chối cãi được. Cho nên kỳ này không thể để lặp lại hiện tượng cũ mà phải kiểm điểm thật nghiêm túc, không tránh né, không dĩ hòa vi quý.

pic

Mục đích của Đảng ta không phải tin đồng chí có suy thoái để quy kết, truy chụp mà cái chính là ngăn ngừa, đẩy lùi làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch hơn. Cho nên tự phê bình và phê bình phải có tình thương yêu đồng chí vì lợi ích chung của Đảng, dân tộc như căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc: “Phải có tình đồng chí thương yêu nhau”. Người tự phê bình có khuyết điểm sai lầm phải tự cứu mình, người phê bình giúp đồng chí mình phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tránh tiếp tục sa lầy vào con đường tội lỗi với Đảng với dân. Tôi nghĩ rằng không nên có hiện tượng khi kiểm điểm chung của một cấp ủy thì có khuyết điểm sai lầm một mức độ nào đó ở một số sự việc nhưng khi kiểm điểm cá nhân thì lại không thấy địa chỉ cụ thể của ai. Như vậy là chưa đạt yêu cầu Nghị quyết Trung ương đã nêu ra.

Đó là nói về cán bộ, đảng viên nói chung. Còn vấn đề quan trọng khác là nói về: Người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền.

Đảng ta cũng thường nói tới trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo của Đảng và chính quyền, xử lý nghiêm những trường hợp có vi phạm. Về đánh giá ưu khuyết điểm của cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, tôi nghĩ cũng cần bình tĩnh, có phương pháp luận và phương pháp tư tưởng đúng đắn, có lý có tình để khỏi đánh giá theo chủ quan, đòi hỏi quá sức của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu. Bởi dù cán bộ cấp trung ương hay địa phương thì cũng đều xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức; khi được giao nhiệm vụ thì xả thân, hết lòng vì nhiệm vụ. Song có điều đáng trách ở một số đồng chí đã phai nhạt lý tưởng, sa lầy vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vinh thân phì gia mà làm phương hại tới sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mong rằng việc chỉnh đốn Đảng kỳ này sẽ sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, đáp ứng sự tin tưởng của toàn Đảng toàn dân.

Trước hết xem trong đội ngũ đó có ai suy thoái không? Nhất là cố ý làm trái để tham ô, hối lộ. Vi phạm này không dễ dàng phát hiện bởi người hối lộ không tố cáo thì làm sao có chứng cứ kết luận. Một số cơ quan, địa phương bê bối về kinh tế-xã hội kéo dài nhiều năm, nhân dân kêu ca khổ sở đủ bề mà không hề lay chuyển. Như hiện tượng đáng suy ngẫm: Băm nát cả khu rừng rộng lớn, rút ruột lòng đất khai thác quặng các loại trái phép, thu hồi đất của dân để làm dự án này nọ nhưng lại mua rẻ bán đắt thu lời bất chính, làm ô nhiễm môi trường nhiều năm, tan hoang xóm làng, cư dân phải phiêu bạt nơi khác.

Nhiều trường hợp đau lòng khác không thể kể hết. Những cảnh tượng trên đây, cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, cơ quan nghĩ gì? Trước hết, các vị đứng đầu hãy tự rời khỏi vị trí đó, nhường ghế cho người khác có đức có tài điều hành để dân được nhờ. Nếu có sự cố tình, xin các cơ quan có thẩm quyền cần sắp xếp lại cán bộ, bố trí sử dụng đúng hiền tài như Bác Hồ đã từng sử dụng cán bộ lúc Cách mạng còn khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi nghĩ thực hiện Nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” như một đợt tập trung chỉnh quân, chỉnh huấn, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Đó là chiến đấu tiếp tục xóa hết đói nghèo, vươn lên giàu có như anh em bè bạn, chiến đấu giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tôi tin rằng qua đợt này, Đảng ta sẽ trong sạch, vững mạnh hơn, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân trông chờ ở việc làm nghiêm túc, quyết liệt chứ không chỉ là câu nói mạnh mẽ.

Bùi Trọng Vỵ (Q.8, TP. HCM)