Lập Trai Phạm Quý Thích cuộc đời và thơ chữ Hán

Khổ 16x24cm, 378 trang, bìa mềm tay gấp, giá 125.000đ