Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng sông Cửu Long

Không phải ngẫu nhiên mà khái niệm “đất nước” được dùng để chỉ một quốc gia, dân tộc. Đất và nước là tài sản vô giá, có liên quan mật thiết đến sự sinh tồn của con người. Cuốn sách Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng sông Cửu Long do Bùi Thế Cường Solvay Gerke đồng chủ biên (NXB Từ Điển Bách Khoa, 2013), là một trong những kết quả của một dự án hợp tác quy mô và dài hạn giữa Chính phủ CHLB Đức và Chính phủ CHXHCN Việt Nam. Dự án có tên gọi “Hệ thống thông tin liên quan đến nước nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (Water-Related Information System for the Sustainable Development of the Mekong Delta, Vietnam - WISDOM).

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là nghiên cứu về hoạt động quản lý nước trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long tác động đến đời sống kinh tế-xã hội của cư dân trong vùng – một vấn đề thiết thực, liên quan đến đời sống hàng ngày của cư dân.

Cuốn sách gồm nhiều bài viết có giá trị khoa học, thực tiễn cao; là kết tinh của một quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Đại học Bonn và Trung tâm Tư vấn phát triển Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ. Các tác giả tiếp cận với nguồn chiến lược Nước từ nhiều cách nhìn sinh động, sâu sắc và thú vị. Họ nhắc nhở chúng ta một sự thật hiển nhiên nhưng vô cùng ý nghĩa: hãy quan tâm đúng mức đến vấn đề quản lý, sử dụng nước, trước khi quá muộn.

Nguyễn Văn Thức