Đường thi trích dịch

Tác Giả: Đỗ Bằng Đoàn - Bùi Khánh Đản
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 1271
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2006 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 129.000 VND
Tình trạng: Sách đã hết hàng

“Bản in Đường thi trích dịch này vốn in lại từ một bản in ronéo 300 cuốn, tại Sài Gòn năm 1959. Đây là một công trình giá trị, có thể cống hiến cho bạn đọc yêu thơ Đường, học tập và giảng dạy thơ Đường một bản dịch quý hiếm… Chúng tôi giữ nguyên dạng bản in cũ, chỉnh sửa các lỗi in sai đã nêu ra trong bản đính chính, bổ sung tiểu sử một vài tác giả mà bản in cũ còn thiếu; và cuối sách in thêm một Niên biểu về thơ Đường dịch từ Đường thi đại từ điển - Nxb Giang Tô Cổ Tịch in năm 1992 để bạn đọc tiện dùng”…

Giá bán: 129.000 VND