Nghĩa của hai chữ “đồng bào”

Nghĩa của hai chữ “đồng bào” có phải là lấy từ tích “Lạc Long Quân và Âu Cơ”?

(Nguyễn Nhật Linh, Mỹ Tho, Tiền Giang)

Học giả An chi trả lời: Lạc Long Quân và Âu Cơ là một truyền thuyết nói về giai đoạn mà tổ tiên của người Việt chưa tiếp xúc với tiếng Hán còn đồng bào thì lại là hai yếu tố Hán Việt, nghĩa là hai yếu tố gốc Hán mà Hán tự là 同胞 đồng bào). Đồng bào có nghĩa gốc là anh em ruột (thân huynh đệ 親兄弟), rồi sau đó lại có nghĩa rộng là người cùng một nước (đồng quốc nhân 同國人). Nghĩa gốc của hai chữ đồng bào (cùng một bọc (nhau/rau)) chỉ ngẫu nhiên trùng hợp với chuyện một bọc trăm trứng chứ đó là hai chữ và hai từ hoàn toàn độc lập với tích Lạc Long Quân và Âu Cơ.