Người yêu đầu đời

Nhớ thời mười tám đôi mươi

Tơ tình đã vướng trao lời khó trao

Tôi nhờ ngọn bút thanh tao

Tạc vần thơ trổ lối vào tim em,

Em thành bệ ngọc đài sen

Thành trăng mới mọc thành đèn mới khêu,

Đẹp như cô Tấm, nàng Kiều

Cũng không sánh được người yêu đầu đời.

 pic

Xa nhau mấy chục năm trời

Hồng nhan đã khác xa thời mộng mơ

Nhưng hình em tạc trong thơ

Đài sen bệ ngọc ngày xưa vẫn còn

Vẫn còn quán đổ vẫn còn đình xiêu

 

Đẹp như cô Tấm, nàng Kiều

Cũng không sánh nổi người yêu đầu đời.

Hoàng Bình Trọng