Nguyễn Du toàn tập, tập 2 (Thơ chữ Hán)

- Sách dày 852tr, khổ 16x24, bìa cứng, giá:175.000đ. 

- Tập 2 gồm 203 bài thơ chữ Hán chia làm 3 phần: Thanh Hiên thi tập, Nam trung tạp ngâmBắc hành tạp lục kèm Niên biểu Nguyễn Du và bản chữ Hán chép tay bản Bắc hành tạp lục.


pic