Nhớ Roma

MAI QUỐC LIÊN

Thế rồi một ngày mình bỗng nhớ Roma
Nhớ Roma ta nhớ gì đây nhỉ?
Nhớ các cô nàng Italie hay nhớ các giáo đường
Nhớ căn phòng Sứ quán đãi ta bữa phở
Mì Ý chán rồi, thèm vị quê hương

Thế rồi một ngày mình bỗng nhớ Roma
Nhớ Roma ta nhớ gì đây nhỉ?
Nhớ các cô nàng Italie hay nhớ các giáo đường
Nhớ căn phòng Sứ quán đãi ta bữa phở
Mì Ý chán rồi, thèm vị quê hương

Tháp nghiêng Piza, tượng chàng David
Đấu trường Roma, lâu đài, phế tích
Ta ngắm qua thán phục thế thôi
Và Venise con thuyền mộng vẫn trôi…

Như cát bụi, như thời gian vùi lấp đất
Những ngày Roma thành trầm tích
Chợt một ngày nỗi nhớ bỗng dào lên
Phố cũ Roma lững thững bóng mình.


Roma