Nhớ về anh NGUYỄN QUANG SÁNG

Nguyễn Quang Sáng(1) người thấp đậm, vai rộng, loại người mà Sơn Nam gọi là người có “ức cu” (ức chim cu), rất khỏe. Người khỏe, làm việc khỏe, năng suất cao, và chơi cũng khỏe. Xuất thân con nhà thợ bạc ở Chợ Mới, An Giang, học đến trung học Nguyễn Văn Tố thời kháng chiến chống Pháp. Tính tình thoải mái, dễ gần, tự do phóng khoáng kiểu nghệ sĩ, không câu nệ “giáo điển”, “giáo điều” nào cả; sống đúng như người phương Tây, theo đúng bản chất, bản năng của mình… Người như ông, trong Cách mạng và kháng chiến dễ bị “đì”. Nhưng ông là người viết văn, mà viết văn có tài, nên tất cả đều được bỏ qua.