Những con người, những năm tháng

Khổ 14.5x20.5cm, bìa mềm tay gấp, 500tr, giá: 110.000đ