Những mùa xuân lịch sử của dân tộc

Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cả dân tộc lại đón chào một mùa xuân mới. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, mỗi người Việt Nam luôn nhớ về những chiến công oanh liệt trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc vào những mùa xuân lịch sử.

Mùa xuân năm 40: Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Hán, giải phóng đất nước và thiết lập chính quyền tự chủ.

Mùa xuân năm 248: Triệu Thị Trinh lãnh đạo cùng toàn dân khởi nghĩa đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, đất nước.

Mùa xuân năm 542: Lý Bí phát động toàn dân khởi nghĩa, đánh đổ chính quyền quân Lương xâm lược, tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân.

Mùa xuân năm 939: Ngô Quyền xưng vương, dựng lại nền độc lập sau hơn ngàn năm đất nước bị nước ngoài đô hộ, mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

Mùa xuân năm 981: Lê Hoàn lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân xâm lược Tống ở Chi Lăng và Bạch Đằng.

Mùa xuân năm 1077: Lý Thường Kiệt chỉ huy nhân dân ta đánh thắng quân Tống xâm lược trên phòng tuyến sông Cầu (Bắc Ninh). Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ 2 (1075-1077).

Mùa xuân năm 1258: Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông xâm lược lần thứ nhất, nhà Trần đã lãnh đạo nhân dân đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Nguyên-Mông.

Mùa xuân năm 1285: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy nhân dân ta đánh thắng quân Nguyên-Mông xâm lược lần thứ 2.

Mùa xuân năm 1288: Trần Quốc Tuấn chỉ huy nhân dân ta tiêu diệt quân Nguyên-Mông trên đường rút chạy, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ 3.

Mùa xuân năm 1418: Lê Lợi lãnh đạo nhân dân dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa).

Mùa xuân năm 1428: Sau 10 năm kháng chiến gian khổ đánh bại quân xâm lược Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, xưng là Lê Thái Tổ, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt.

Mùa xuân năm 1785: Nguyễn Huệ chỉ huy nhân ta đập tan âm mưu can thiệp của phong kiến Xiêm, đánh đổ các tập đoàn phong kiến của chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Mùa xuân năm 1789: Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo nhân dân ta đánh bại 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh ra khỏi bờ cõi, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng Tổ quốc.

Mùa xuân năm 1930: Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của Cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Mùa xuân năm 1931: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương ra đời. Đây là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Mùa xuân năm 1941: Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Mùa xuân năm 1946: Cuộc Tổng tuyển cử thắng lợi, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ.

Mùa xuân năm 1949: Mở màn Chiến dịch Cao Bắc Lạng, đây là chiến dịch tiến công của Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam đánh vào tuyến phòng thủ đường 4 và lực lượng chiếm đóng của Pháp ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

Mùa xuân năm 1954: Mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là đòn tiến công tiêu diệt lớn nhất, điển hình nhất của quân và dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, giáng đòn quyết định đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

Mùa xuân năm 1960: Nhân dân các xã Dịch Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre) đồng loạt đứng lên đánh đồn, bót, diệt ác ôn, giải tán chính quyền ngụy, thiết lập chính quyền cách mạng, phong trào Đồng khởi này nhanh chóng lan rộng toàn miền Nam.

Mùa xuân năm 1963: Chiến thắng Ấp Bắc. Quân và dân miền Nam đã đánh bại lực lượng càn quét của ngụy quân Sài Gòn được cố vấn Mỹ chỉ huy, báo hiệu sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ.

Mùa xuân năm 1968: Quân và dân miền Nam nhất tề tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt ở 64 thành phố, thị xã và nhiều vùng nông thôn rộng lớn, tiến công hàng loạt căn cứ quân sự, đánh trúng các sào huyệt, cơ quan đầu não quan trọng của quân Mỹ và quân ngụy, là đòn quyết định giáng vào chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ.
Mùa xuân năm 1971: Diễn ra chiến dịch phản công của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam nhằm đánh bại chiến dịch Quang Trung của ngụy quân Sài Gòn ở vùng giáp giới 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Mùa xuân năm 1973: Hiệp định Paris được ký kết, lập lại hòa bình tại Việt Nam.

Mùa xuân năm 1975: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta giành thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

PHẠM PHÚ BÌNH