Oxford và Cambridge là hai hay một?

Hỏi: Một người bạn của tôi nói với tôi rằng: Đại học Oxford và Đại học Cambridge bên nước Anh chỉ là một trường. Tôi bảo là nhầm lẫn nhưng bạn ấy vẫn không chịu. Vậy Hồn Việt có thể trả lời giúp, có dẫn chứng rõ ràng đó là hai trường để bạn tôi phải tin, không còn cãi lại được nữa.

(Lê Văn Mai - TP. Hồ Chí Minh)

Học giả Nguyễn Quảng Tuân trả lời: Oxford và Cambridge là hai trường Đại học ở Anh quốc. Tôi đã có dịp tới thăm cả hai Trường Đại học ấy rồi.

Trường Đại học Oxford được thành lập vào khoảng 1096 ở phía tây bắc cách Thủ đô London 90 kilômét, gần sông Thames, nơi có dòng nước cạn (ford) với bãi cỏ rộng nuôi bò (ox) nên người ta đặt cho tên trường là OXFORD.

Trường Đại học Cambridge được thành lập vào khoảng 1209 ở phía đông bắc cách Thủ đô London 85 kilômét, gần sông Cam có chiếc cầu (bridge) bắc qua để vào trường nên người ta đặt tên trường là CAMBRIDGE.

Cả hai trường đều có cái tên rất bình dân nhưng là hai Trường Đại học cổ nhất và nổi tiếng nhất nước Anh và cũng là hai trường nổi tiếng vào bậc nhất trên thế giới.

Chính vì lẽ đó mà người ta đã gọi Trường Đại học cổ là OXBRIDGE và có thể cũng vì lẽ đó mà người bạn của ông đã nhầm tưởng Oxford và Cambridge là một.