Quảng Nam những vấn đề lịch sử

Quảng Nam những vấn đề lịch sử

Tác giả: Nguyễn Sinh Duy

NXB: Văn Học

Số trang: 536 trang

Khổ 19 x 27cm

Bìa: Mềm, tay gấp

Giá: 118.000đ

picQuảng Nam những vấn đề lịch sử

Tác giả: Nguyễn Sinh Duy

NXB: Văn Học

Số trang: 536 trang

Khổ 19 x 27cm

Bìa: Mềm, tay gấp

Giá: 118.000đ