Tư liệu lịch sử

Công và tội của họ Nguyễn Gia Miêu (2)

Công và tội của vua Minh Mệnh (1820-1841)

Về công, năm 1833 Minh Mệnh thành công trong việc chống Xiêm La xâm phạm vùng biên giới tây nam. Sau khi đánh giặc lui, Minh Mệnh cho quân tiến luôn qua Chân Lạp, năm 1835 sáp nhập một phần đất, đặt Trấn Tây thành, nhưng đến năm 1841 ta phải bỏ. Việc mở nước không thành, nhưng Việt Nam tạo được ảnh hưởng lớn ở Chân Lạp, tuy về sau phải chia với Xiêm.

HV161 - Bài thơ khắc vào vách đá núi Bài Thơ năm 1910 và tác giả NGUYỄN CẨN


Tuần phủ Quảng Yên Hiệp biện Đại học sĩ Nguyễn Cẩn

HV161 - Việc làng

Quanh Bạch Hạc, thuộc Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây có rất nhiều làng cổ. Những làng cổ ra đời từ thế hệ thứ nhất trong tiến trình phát triển làng Việt. Trong số ấy có nhiều làng hình thành từ sơ sử hoặc văn hóa tiền Hùng Vương phát triển liền mạch đến giờ. Dấu tích các niên đại khảo cổ học ở các làng đó chứng minh điều ấy. Các làng cổ này còn các tên Nôm thuần Việt một âm tiết với điểm tụ cư chưa gọi là làng mà là các chạ, kẻ: Kẻ Quất, Kẻ Me, Kẻ Chẹo, hoặc Chạ Hoa, Chạ Trồi...


Phú Thọ có lịch sử lâu đời, được coi là mảnh đất phát tích của dân tộc Việt Nam

HV161 - Hồ Nghinh, huyền thoại của thời chiến đấu chống Mỹ


Ông Hồ Nghinh trong những ngày ở chiến khu

HV161 - Những chiến sĩ thầm lặng

LTS: Trích nhật ký vượt Trường Sơn của Nguyễn Ngọc Hiến với đoàn K33 (đoàn K33 là đoàn cán bộ đi B gồm hơn 300 người, trong đó có hơn 160 cán bộ giáo dục đi B2-Nam Bộ biên chế thành 4 chi. Đoàn lên đường ngày 22-12-1964).


Những chiến sĩ vượt Trường Sơn

HV161 - Một ngày đau suốt trăm năm

LTS: Cụ Nguyễn Hữu Hoằng, 94 tuổi, lão thành kháng chiến cách mạng, gởi cho Hồn Việt bài này. Một trí nhớ và tâm huyết tuyệt vời hiếm có.

NGUYỄN HỮU HOẰNG

HV160 - Ba tôi - người mở đường Trường Sơn

Lại sắp đến ngày giỗ ông. Như các năm trước con cháu ông từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng tụ tập về quê Quảng Ngãi, nơi có nhà thờ Tổ và nhà lưu niệm về ông. Nhưng năm nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi đành “ở nhà là yêu nước”, các gia đình nhỏ sẽ thắp nhang tưởng nhớ ông ở nhà riêng của mình. Thắp nhang và chiêm nghiệm cuộc đời oanh liệt của ông.