Tố Như và Đoạn trường tân thanh

- Trần Ngọc Ninh là một học giả lớn của Sài Gòn trước 1975, từng giữ chức Tổng trưởng Văn hóa Xã hội, đặc trách Giáo dục của chính quyền miền Nam trước đây. Đây là một cuốn sách sâu sắc, uyên bác và nhiều phát hiện có giá trị khoa học của một học giả xa quê hương.

- Sách dày 617tr, khổ 16x24, bìa cứng, giá:130.000đ

pic