Tục ngữ trong sách Hán Nôm

Tác Giả: Nguyễn Thúy Loan
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 589
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 74.000 VND
Trong kho tàng văn hoá truyền thống của dân tộc, tục ngữ là một hình thức sáng tác dân gian quen thuộc thể hiện sức sống lâu bền trong đời sống tinh thần của nhân dân. Với ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc, tục ngữ luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm không ít của các nhà nghiên cứu văn học, nghiên cứu văn hoá và nghiên cứu khoa học xã hội. Đến nay, đã có nhiều công trình biên soạn, nghiên cứu tục ngữ được công bố. Ở đây chúng tôi cũng xin đóng góp một số tư liệu giới thiệu về mảng Tục ngữ trong sách Hán Nôm, một địa hạt mà ít nhiều chưa được các nhà khoa học để mắt tới