Thơ - Đọc thơ Nguyễn Xuân Thâm

Tôi đọc anh là để mến yêu anh,

Nguyễn Xuân Thâm - “Đồng tước xuân thâm”

đã khóa kín được bao Kiều?

Giọng thơ sâu đằm

cộng với một chút gì rất Pháp.

 

Ngày còn sinh viên tôi đã đọc

“Bà con mình sống bên tê tuyến”

Tôi cũng là học sinh miền Nam như anh

Cũng như anh, tôi làm nghề dạy học

hiểu rằng vì yêu người nên đã hiến dâng mình,

còn một phần sức lực dành cho thơ.

 

Câu thơ viết ở Uganda hay viết ở Paris,

Viết ở chót mũi Cà Mau hay quê nhà Vĩ Dạ,

Tâm hồn mến thương, hồn hậu

Chỉ gặp một lần đã mến yêu.

26-3-2014

MAI QUỐC LIÊN