Thơ - Em Hà Nội

Được gặp nhau rồi có phải không?
Người xưa, tình cũ, đất Thăng Long
Sáng nay Hà Nội hiu hiu rét,
Em đẹp như thơ, má ửng hồng.

*

Tôi nhớ thương về bốn cửa ô,
Tình tôi – em biết – rất đơn sơ.
Dáng em lãng đãng từ thu trước
Làm rộn tim tôi mãi đến giờ.

*

Mấy độ chia lìa, mấy tháng năm
Mà em vẫn đẹp bóng trăng rằm.
Tôi đi trong những đêm Hà Nội
Để nhớ em hoài, mắt lá răm.

Hà Nội, 10-12-2013
_______

* Tác giả bài tho này, một dịch giả nổi tiếng ở Sài Gòn những nãm 60-70, hiện công tác tại Hn Vit. Ông ðã ðọc rất nhiều về Hà Nội. Ra Hà Nội lần ðầu, gặp Hà Nội ông rất xúc ðộng, nên thơ nên vần ðiệu… (H.V.)

Nam Văn