Thư gửi các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh về kế hoạch đánh địch ở Nghĩa Lộ “đánh ăn chắc, tiến ăn chắc”

TS Đặng Việt Bích, con trai cố Tổng Bí thư Trường Chinh, có gởi cho chúng tôi một vài tư liệu liên quan đến thân phụ của ông. Xét ra, lúc này, nó cũng có thể gợi ý cho chúng ta một vài vấn đề thời sự, về nghiên cứu lịch sử…, nên chúng tôi xin đăng lên để bạn đọc tham khảo.

Ngày 18 tháng Mười 1952

Đồng chí Hưng và Ninh,

Báo cáo ngày 12 tháng Mười của các anh, đã nhận được. Sau khi Bộ Chính trị nghiên cứu, trả lời như sau:
Các đồng chí vẫn nên làm theo tinh thần bức điện ngày 7 tháng Mười của đồng chí Thận. Trước hết, tranh thủ tiêu diệt hết số địch ở phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Nha Phù. Dù là đánh chiếm được Nghĩa Lộ Bố Chàng chưa phải là toàn thắng, nhưng cần tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực tiêu diệt số địch ở ngoại vi và số địch chạy, không nên tự mãn và thả lỏng chút nào hết. Đợi đến khi kết thúc tác chiến ở phân khu NL (Nghĩa Lộ) mới xem tình hình địch và tình hình thương vong, bổ sung, tình hình tinh thần và tư tưởng của bộ đội, tình hình chiến thuật, kỹ thuật, tình hình chuẩn bị cung cấp lúc bấy giờ của quân ta như thế nào, rồi mới quyết định kế hoạch tác chiến của giai đoạn sau (chủ yếu là phải tiến quân vào vùng Yên Châu, Mộc Châu mà tác chiến). Tóm lại, dù sao cũng phải chuẩn bị đầy đủ, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, không đánh thì thôi, đánh thì phải thắng.

Công tác chuẩn bị cung cấp cho giai đoạn sau, hiện nay vẫn có thể tiếp tục theo kế hoạch đã định.

(Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng)

Trường Chinh