Thơ - Đi qua người đàn bà

Chiến tranh đi qua

thời gian đi qua

 

Người đàn ông nằm lại chiến trường

lặng yên trong vòng tay đất mẹ

lặng yên ủ mầm sự sống sinh sôi

 

Người đàn bà

vẫn không thôi

chờ đợi

 

Nỗi cô đơn câm lặng - bão dông

oằn tuổi tác trên đôi vai gầy guộc

 

Ngày ngày

từng lớp trẻ lớn lên

nối nhau

đi qua

đời người đàn bà

như chùm bong bóng màu ngày hội

Nguyễn Thị Minh Thắng