Thơ - Lều chữ xuân

Đào mai vào tận phố phường

Bao người tìm đến mở đường rước hoa

Góc đường lều chữ ai qua

Giấy điều, nghiên mực chẳng xa cuộc đời

 

Buồn vui con chữ thay lời

Lơ thơ liễu rủ mưa rơi trước thềm

Ghé xin một sự êm đềm

Chữ tâm nức nở làm mềm chợ hoa

 

Mùa xuân rồi cũng đi qua

Chỉ còn nét chữ nhắc ta tháng ngày

Giấy điều treo tới mai nay

Vạn Xuân vọng lại năm này Việt Nam!

2012

Trần Thị Thắng