Thơ - Ngày tốt tươi

Ngày tốt tươi

Ta ra cánh đồng không thấy nghẽn đòng cây lúa

Cũng không thấy con sâu đục lỗ

Ôi, màu xanh rì rào

Rì rào

Chỉ ca hát sự bình yên đất mẹ.

Ngày tốt tươi

Ta tỏa ra rừng núi, biển sông

Nghe chính máu mình luân chuyển nhịp nhàng

Những dự án không ngủ yên ngăn kéo

Không rơi sa đáy vực, những hành trình.

Ngày tốt tươi

Ta gõ vào tiềm tàng sắt thép

Nghe ngân vang, đâu phải tiếng han gỉ

Đó là tiếng dô hò bền vững

Trên môi ta còn ấm tiếng xa xưa.

Ngày tốt tươi

Ta gọi xuyên lòng núi

Qua sạt đổ, qua giá lạnh, tối tăm

Khoan mũi khoan hồi sinh

Những trái tim đầy đặn tựa vào nhau.

Ngày tốt tươi

Năm tháng tốt tươi

Muôn đời tốt tươi cho đất mẹ thương yêu

Xin hãy tưới lên giọt giọt mồ hôi đẫm sáng

Đây hạt lớn sinh ra nhiều hạt nhỏ

Có thể đếm hạt này, lấy đó để mà tin.

TRẦN NHẬT LAM